fbpx

Avís Legal

Llegiu atentament el següent avís legal relatiu al lloc web propietat de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, (www.spencertunick.intramurs.org).

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

 

 1. Introducció

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web https://www.spencertunick.intramurs.org/  (des d’ara, la pàgina web) titularitat de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS amb NIF G98666928 i domicili social al C / Recadero 31- 3, 46001 València.

 

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

 

 1. Acceptació

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i termes d’ús inclosos en el present Avís Legal.

Es recomana als usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de forma periòdica, ja que les condicions d’ús de la mateixa, recollides en l’esmentat Avís, poden patir modificacions.

ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible a la pàgina web, indicant la data de l’última actualització a la part superior del document. Si vostè continua fent ús dels serveis prestats a la pàgina web, un cop modificades les condicions d’ús de la mateixa, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en les mateixes.

 

 1. Navegació, accés i seguretat

L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitze en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que pogueren ocasionar-se durant la mateixa.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que pogueren ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat el lloc web.

 

 1. Obligacions de l’usuari

         4.1 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, i contrària al present Avís Legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, o de tercers, o que puguen malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització de la mateixa per part d’altres usuaris.

         4.2 Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb fins il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

1) Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).

2) Realitzar, usant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.

3) Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre software o programa informàtic que puga provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

 

 1. Actualitat

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. El Titular es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest lloc web.

 

 1. Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la “Ley de Propiedad Intellectual”. Aquests drets pertanyen exclusivament a ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, o als seus llicenciants, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent siga protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut de la web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del titular, incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el “contingut”) són propietat exclusiva del titular o dels seus llicenciats, amb tots els drets reservats.

Cap part del contingut del web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Titular. No es podrà carregar o republicar contingut de la web en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb fins comercials, i no ha de ser modificat sense el previ consentiment escrit del titular.

 

 1. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

 

 1. Política de Privacitat

Si vol conèixer la nostra política de privacitat o de protecció de dades llegeixi atentament la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

 1. Hiperenllaços

L’usuari que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web a la d’ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

1) L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (in-line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

2) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a aquesta pàgina o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la mateixa i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que: (i) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

3) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.

4) En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS ha prestat el seu consentiment per a la inserció del mateix o que, d’una altra manera, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

5) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, dins de la pàgina del remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, i sempre que es permeti , en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS en la forma establerta en aquesta clàusula.

6) La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (Ii) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (Iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seva pàgina web i exigirà la seva retirada quan aquests no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.


10.  Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer, o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que pogueren derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que pogueren aparèixer en aquesta pàgina web.

De la mateixa manera, ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, llevat dels casos que preveu l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats els ha de posar en coneixement de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS.

Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les que donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d’elles. ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMUS es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en la seva pàgina web.

ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre dany que no siga directament imputable a ella.

 


11.  Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que sigui necessari efectuar hauran d’enviar un correu electrònic  info@intramurs.org o enviar una comunicació escrita a ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs, amb NIF G98666928 i domicili social al C / Recadero 31-3, 46001 València.  

12. Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o la utilització d’aquest lloc web serà de competència dels tribunals de València.    

Aviso Legal

Lea atentamente el siguiente aviso legal relativo al sitio web propiedad de ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, (www.spencer.intramurs.org).

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB

 1. Introducción

El presente Aviso Legal regula el uso de la página web http://www.spencer.intramurs.org/ (en adelante, la página web) titularidad de ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS., con NIF G98666928 y domicilio social en C/ Recadero 31-3, 46001 Valencia.

El acceso a la página web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los usuarios.

 

 1. Aceptación

La utilización de la página web atribuye la condición de usuario e implica la aceptación de todas las condiciones y términos de uso incluidos en el presente Aviso Legal.

Se recomienda a los Usuarios leer atentamente este Aviso Legal de forma periódica, ya que las condiciones de uso de la misma, recogidas en el mencionado Aviso, pueden sufrir modificaciones.

ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS., se reserva la facultad de modificar unilateralmente las condiciones y términos de uso de esta página. Cualquier cambio en este sentido se publicará de forma visible en la página web, indicando la fecha de la última actualización en la parte superior del documento. Si usted continúa haciendo uso de los servicios prestados en la página web, una vez modificadas las condiciones de uso de la misma, se entenderá que acepta las modificaciones realizadas en las mismas.

 

 1. Navegación, acceso y seguridad

El acceso y navegación en este web site supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidas en ella. ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS., realiza los máximos esfuerzos para que la navegación se realice en las mejores condiciones y evitar los perjuicios de cualquier tipo que pudieran ocasionarse durante la misma.

El Titular no se hace responsable de los perjuicios, de cualquier índole, que pudieran ocasionarse a los Usuarios por la utilización de otros navegadores o versiones distintas de los navegadores para los que ha sido diseñado el web site.

 

 1. Obligaciones del usuario

         4.1 Obligación de hacer un uso correcto de la página web

Las condiciones de acceso y uso de esta página web están supeditadas a la legalidad vigente y a los principios de buena fe y uso lícito por parte del usuario de la misma quedando prohibido, con carácter general, cualquier tipo de actuación en perjuicio de ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, y contraria al presente Aviso Legal.

El usuario se compromete a utilizar este servicio sin incurrir en actividades que puedan ser consideradas ilícitas o ilegales, que infrinjan los derechos de ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, o de terceros, o que puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar la página web o impedir la normal utilización de la misma por parte de otros usuarios.

         4.2 Prohibiciones

Queda prohibido el uso de esta web con fines ilegales o no autorizados, en concreto y sin carácter taxativo:

1) Cualquier forma de violación de los derechos de terceros (derecho a la intimidad, derecho a la propia imagen, derechos de propiedad intelectual e industrial, etc.).

2) Realizar, usando los contenidos de esta web, cualquier tipo de publicidad como envío de correos electrónicos no solicitados (spam) o comunicación similar.

3) Introducir virus informáticos, archivos defectuosos o cualquier otro software o programa informático que pueda provocar daños o alteraciones no autorizadas de los contenidos o sistemas accesibles a través de esta página web.

 

 1. Actualidad

La información que aparece en este web site es la vigente en la fecha de su última actualización. El Titular se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este web site.

 

 1. Propiedad intelectual

Toda la información contenida en esta página web, así como su diseño gráfico y los códigos utilizados, están protegidos por derechos de autor u otros derechos de protección recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Estos derechos pertenecen exclusivamente a ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, o a sus licenciantes, por lo tanto, queda expresamente excluido cualquier acto de reproducción, distribución, transformación o comunicación pública, así como cualquier tipo de cesión, del todo o parte del contenido de este sitio, y en general de cualquier objeto que según la legislación vigente sea protegible por las normas de propiedad intelectual.

Todo el contenido de la web y todo el contenido disponible a través de los productos y servicios del Titular, incluyendo diseños, texto, gráficos, imágenes, vídeo, información, aplicaciones, software, música, sonido y otros archivos, así como su selección y disposición (el “Contenido”) son propiedad exclusiva del Titular o de sus licenciantes, con todos los derechos reservados.

Ninguna parte del contenido de la web podrá ser modificada, copiada, distribuida, enmarcada, reproducida, republicada, descargada, extraída, mostrada, publicada, transmitida o vendida en modo alguno o por ningún medio, total o parcialmente, sin el previo consentimiento por escrito del Titular. No se podrá cargar o republicar contenido de la web en ningún sitio de Internet, Intranet o Extranet ni integrar la información en bases de datos o compilación. Cualquier otro uso del contenido de la web queda estrictamente prohibido.

El contenido de esta página no debe ser utilizado para difusión pública o con fines comerciales, y no debe ser modificado sin el previo consentimiento escrito del Titular.

 

 1. Marcas registradas

Todas las marcas, logotipos y anagramas mostrados en este sitio son propiedad de ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, o de terceras empresas. Queda expresamente prohibida la utilización, sin previo consentimiento, de cualquier elemento de esta página web que sea objeto de protección de acuerdo con la legislación vigente relativa a propiedad industrial. Especialmente, no podrán utilizarse marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, denominaciones, logotipos, eslóganes o cualquier tipo de signo distintivo perteneciente al Titular.

 

 1. Política de Privacidad

Si quiere conocer nuestra política de privacidad o de protección de datos lea atentamente nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

9.    Hiperenlaces

El usuario que quiera introducir enlaces desde sus propias páginas web a la de ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, deberá cumplir con las condiciones que se detallan a continuación sin que el desconocimiento de las mismas evite las responsabilidades derivadas de la Ley:

1) El enlace únicamente vinculará con la home page o página principal pero no podrá reproducirla de ninguna forma (in-line links, copia de los textos, gráficos, etc.).

2) Quedará en todo caso prohibido, de acuerdo con la legislación aplicable y vigente en cada momento, establecer frames o marcos de cualquier tipo que envuelvan a esta página o permitan la visualización de los contenidos a través de direcciones de Internet distintas a las de la misma y, en cualquier caso, cuando se visualicen conjuntamente con contenidos ajenos a ella de forma que: (I) produzca, o pueda producir, error, confusión o engaño en los usuarios sobre la verdadera procedencia del servicio o contenidos; (II) suponga un acto de comparación o imitación desleal; (III) sirva para aprovechar la reputación de la marca y prestigio de ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS. o (IV) de cualquier otra forma resulte prohibido por la legislación vigente.

3) No se realizarán desde la página que introduce el enlace ningún tipo de manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, sus empleados o sobre las actividades que desarrolla.

4) En ningún caso, se expresará en la página donde se ubique el enlace que ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS ha prestado su consentimiento para la inserción del mismo o que, de otra forma, patrocina, colabora, verifica o supervisa los servicios del remitente.

5) Está prohibida la utilización de cualquier marca denominativa, gráfica o mixta o cualquier otro distintivo de ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, dentro de la página del remitente salvo en los casos permitidos por la Ley o expresamente autorizados por ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, y siempre que se permita, en estos casos, un enlace directo con la página web de ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS., en la forma establecida en esta cláusula.

6) La página que establezca el enlace deberá cumplir fielmente con la Ley y no podrá en ningún caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros que: (i) sean ilícitos, nocivos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres (pornográficos, violentos, racistas, etc.); (ii) induzcan o puedan inducir en el Usuario la falsa concepción de que ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, suscribe, respalda, se adhiere o de cualquier manera apoya, las ideas, manifestaciones o expresiones, lícitas o ilícitas, del remitente; (iii) resulten inapropiados o no pertinentes con la actividad de  ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, en atención al lugar, contenidos y temática de la página web del remitente.

En cualquier caso, ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, se reserva el derecho a prohibir los enlaces a su página web y a exigir su retirada cuando éstos no cumplan las condiciones exigidas en este apartado.

 

 1. Responsabilidad

El usuario será el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir, o de los perjuicios que se puedan causar a terceros por la indebida o ilegítima utilización de la página web.

ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, no será responsable de los posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de los sistemas electrónicos o informáticos, motivadas por causas ajenas a la empresa, de los retrasos o bloqueos en el uso de dichos sistemas causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas, sobrecargas en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos.

ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS., no garantiza la veracidad ni se responsabiliza de las consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos proporcionados por terceros que pudieran aparecer en esta página web.

Del mismo modo, ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS., tampoco se responsabiliza de los contenidos, productos o servicios que puedan visualizarse mediante enlaces electrónicos (links), directa o indirectamente, a través de la página web, salvo en aquellos supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI). En caso de que un usuario considere que existe un sitio enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados deberá ponerlos en conocimiento de ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS.

Los enlaces no representan necesariamente la existencia de relación entre ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS., y los particulares y entidades titulares de las páginas a las que dan acceso ni la recomendación, promoción o identificación de ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS., con las manifestaciones, contenidos o servicios facilitados a través de ellas.  ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS., se reserva el derecho a retirar de modo unilateral y en cualquier momento los links que aparecen en su página web.

ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, no conoce los contenidos y servicios de los sitios enlazados y, por tanto, no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los mismos ni por cualquier otro daño que no sea directamente imputable a ella.

 1. Comunicaciones

Para cualquier comunicación que fuera preciso efectuar deberán de enviar un correo electrónico info@intramurs.org o enviar una comunicación escrita a ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS, con NIF G98666928 y domicilio social en C/ Recadero 31-3, 46001 Valencia.

 1. Jurisdicción y legislación aplicable

Los términos y condiciones que rigen este web site y todas las relaciones que pudieran derivarse se encuentran salvaguardados por la legislación española.

Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de este web site será de competencia de los tribunales de Valencia.

 

Legal warning

Read carefully the following legal notice regarding the website owned by “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, (www.spencertunick.intramurs.org).

 

GENERAL CONDITIONS OF USE OF THE WEBSITE

 

 1. Introduction

This Legal Notice regulates the use of the website https://www.spencertunick.intramurs.org/ (hereinafter, the website) owned by “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, with NIF G98666928 and registered office at  Recadero street 31- 3, 46001 Valencia.

 

The access to the website is free except for the cost of the connection through the telecommunications network provided by the access provider hired by users.

 

 1. Acceptance

The use of the website attributes the condition of user and implies the acceptance of all the conditions and terms of use included in this Legal Notice.

Users are advised to carefully read this Legal Notice periodically, since the conditions of use thereof, included in the aforementioned Notice, may be modified.

“ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS” reserves the right to unilaterally modify the conditions and terms of use of this page. Any change in this regard will be published in a visible way on the website, indicating the date of the last update at the top of the document. If you continue to use the services provided on the website, once modified the conditions of use of the same, it will be understood that you accept the modifications made in them.

 

 1. Navigation, access and security

The access and navigation in this web site implies accepting and knowing the legal warnings, conditions and terms of use contained in it. “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS” makes every effort to ensure that navigation is carried out in the best conditions and to avoid damages of any kind that may arise during the same.

The owner is not responsible for the damages, of any kind, that may be caused to users by the use of other browsers or different versions of the browsers for which the web site has been designed.

 1. Obligations of the user

         4.1 Obligation to make proper use of the website

The conditions of access and use of this website are subject to the law in force and to the principles of good faith and lawful use by the user of the same being prohibited, in general, any type of action to the detriment of “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, and contrary to this Legal Notice.

The user agrees to use this service without incurring in activities that may be considered illegal or illegal, that infringe the rights of “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, or of third parties, or that may damage, disable, overload or deteriorate the website or prevent the normal use of it by other users.

         4.2 Prohibitions

The use of this website for illegal or unauthorized purposes, specifically and without limitation, is prohibited:

1) Any form of violation of the rights of third parties (right to privacy, right to own image, intellectual and industrial property rights, etc.).

2) Make, using the contents of this website, any type of advertising such as sending unsolicited emails (spam) or similar communication.

3) Introduce computer viruses, defective files or any other software or computer program that may cause damage or unauthorized alterations of the contents or systems accessible through this web page.

 

 1. News

The information that appears on this web site is the current one on the date of its last update. The Owner reserves the right to update, modify or delete the information on this web site.

 1. Intellectual property

All the information contained in this website, as well as its graphic design and the codes used, are protected by copyright or other protection rights contained in Royal Legislative Decree 1/1996, of April 12, which approves the Revised Text of the Intellectual Property Law. These rights belong exclusively to “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, or its licensors, therefore, any act of reproduction, distribution, transformation or public communication is expressly excluded, as well as any type of assignment, of all or part of the content of this site, and in general of any object that according to the current legislation is protected by the rules of intellectual property.

All content on the website and all content available through the owner’s products and services, including designs, text, graphics, images, video, information, applications, software, music, sound and other files, as well as their selection and disposition (the “content”) are the exclusive property of the owner or its licensors, with all rights reserved.

No part of the content of the website may be modified, copied, distributed, framed, reproduced, republished, downloaded, extracted, displayed, published, transmitted or sold in any way or by any means, in whole or in part, without prior written consent of the Holder. You cannot load or republish content on the website in any Internet, Intranet or Extranet site or integrate the information in databases or compilation. Any other use of the content of the website is strictly prohibited.

The content of this page must not be used for public dissemination or for commercial purposes, and must not be modified without the prior written consent of the owner.

 

 1. Trademarks

All brands, logos and anagrams shown on this site are the property of “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, or third-party companies. The use, without prior consent, of any element of this website that is subject to protection in accordance with the legislation in force regarding industrial property is expressly prohibited. Especially, brands, trade names, signs of establishments, names, logos, slogans or any other distinctive sign belonging to the Holder may not be used.

 

 1. Privacy Policy

If you want to know our privacy policy or data protection carefully read our PRIVACY POLICY.

      9. Hyperlinks

The user who wants to introduce links from their own web pages to the one of “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, must comply with the conditions that are detailed below without their ignorance of them avoiding the responsibilities derived from the Law:

 1. The link will only link with the home page or main page but will not be able to reproduce it in any way (in-line links, copy of texts, graphics, etc.).
 1. It will be prohibited in any case, in accordance with the applicable legislation and in force at any time, to establish frames or frames of any kind that involve this page or allow the display of contents through Internet addresses other than those of the same and, in any case, when viewed together with content outside of it so that: (I) produces, or may produce, error, confusion or deception in users about the true origin of the service or content; (II) suppose an act of comparison or unfair imitation; (III) serves to take advantage of the reputation of the brand and prestige of “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”; or (IV) in any other way is prohibited by current legislation.
 1. No false, inaccurate or incorrect manifestation of “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, its employees or the activities it develops will be made from the page that introduces the link.
 1. In no case, will be expressed on the page where the link is located that “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS” has given its consent for the insertion of it or that, otherwise, sponsors, collaborates, verifies or supervises the services of the sender.
 1. It is forbidden to use any word, graphic or mixed brand or any other “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS” badge, within the sender’s page except in cases permitted by law or expressly authorized by “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, and whenever permitted, in these cases, a direct link to the website of “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS” in the manner established in this clause.
 1. The page that establishes the link must faithfully comply with the Law and cannot in any case dispose of or link to its own content or that of third parties that: (i) are illegal, harmful or contrary to morals and good customs (pornographic, violent, racist…); (ii) induce or may induce in the User the false conception that “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, subscribes, endorses, adheres or in any way supports the ideas, statements or expressions, legal or illegal, of the sender; (iii) they are inappropriate or not pertinent to the activity of “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, in attention to the place, contents and subject matter of the web page of the sender.

In any case, “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, reserves the right to prohibit links to its website and to demand their withdrawal when they do not meet the conditions required in this section.

 

 1. 10.Responsibility

The user will be solely responsible for the infractions that may be incurred, or the damages that may be caused to third parties for the undue or illegitimate use of the website.

“ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, will not be responsible for the possible damages or damages that could be derived from interferences, omissions, interruptions, computer viruses, telephone breakdowns or disconnections in the operative operation of the electronic or computer systems, motivated by causes external to the company, of delays or blockages in the use of said systems caused by deficiencies or overloads of telephone lines, overloads in the Internet system or in other electronic systems.

“ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS” does not guarantee the veracity nor is it responsible for the consequences that may arise from errors in the content provided by third parties that may appear on this website.

Similarly, “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, is not responsible for the contents, products or services that can be viewed through electronic links (links), directly or indirectly, through the website, except in those cases provided for in Article 17 of Law 34/2002, of July 12, on Services of the Information Society and Electronic Commerce (LSSI). In case a user considers that there is a linked site with illicit or inappropriate content, he / she must inform them of “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”.

The links do not necessarily represent the existence of a relationship between “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS” and the individuals and entities that own the pages to which they give access or the recommendation, promotion or identification of “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS” with the manifestations, contents or services provided. through them. “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS” reserves the right to withdraw unilaterally and at any time the links that appear on its website.

“ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS” does not know the contents and services of the linked sites and, therefore, is not responsible for the damages caused by the illegality, quality, outdated, unavailability, error and uselessness thereof or for any other damage that does not is directly attributable to it.

 

 

 

 1. 11.Communications

For any communication that should be made, send an email to info@intramurs.org or send a written communication to “ASOCIACIÓN CULTURAL INTRAMURS”, with NIF G98666928 and registered office at Recadero street 31-3, 46001 Valencia.

 

 1. 12.Jurisdiction and applicable legislation

The terms and conditions that govern this web site and all the relationships that may arise are safeguarded by Spanish legislation.

Any dispute that may arise from the access or use of this web site will be the competence of the Courts of Valencia.